Telekom logo
Szelektor 2022
Szelektor 2020
Pályázati Feltételek
GYIK
Telekom Spots
Electronic Beats
< vissza

Szelektor24 - Pályázati feltételek

A jelentkezés menete, feltételek:

 1. A Pályázat a Magyar Telekom Nyrt. (Cg. 01-10-041928, 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36., a továbbiakban Szervező) által kerül lebonyolításra. Adatfeldolgozó: UNIFLEX Kft. (székhely: 1082 Budapest, Vajdahunyad utca 4., cégjegyzékszám: 01-09-065405, adószám: 10328259-2-42)

 2. A pályázatra a Szervező kizárólag elektronikus úton várja a jelentkezést 2024. január 23. napjától 2024.március 10. éjfélig. A pályázatra jelentkezni az előre erre a célra létrehozott weboldalon lehet.

  A nevezett alkotások hossza legalább 2, legfeljebb 8 perc lehet. A versenymű leírásában kötelező elemek:

  • alkotó művészneve

  • alkotás címe

  • alkotás stílusa

  • alkotás hossza

  • alkotás sebessége (bpm)

  • alkotás keletkezésének időpontja

  • leírás az alkotó hátteréről, inspirációiról, a nevezett zenéről

  • voltak-e az alkotónak korábban megjelent zenéi? Ha igen, melyik kiadó(k)nál?

  • alkotó polgári neve (személyazonosító okmányon szereplő teljes név)

  • születési idő

  • születési hely

  • jelenlegi lakhely

 3. Egy alkotó egy zenével nevezhet.

 4. Az alkotó a pályaművét az alábbi kategóriákban (stílusokban) nevezheti:

  • Pop (azaz könnyebben befogadható popzene)

  • Club (elektronikus, klubbarát tánczenék)

  • Xperi (kísérleti zenék)

  • Rövid Videó - Maximum egy perces videó vagy animáció, a legjobbakat Spotify animációként töltjük fel a a válogatásokhoz.

 5. A Pályázónak a Szervező feltöltő oldalán nyilatkoznia kell, hogy az elkészült és a Szervező részére megküldött zene eredeti, a Pályázó a zenemű szerzője, és a zene nem sért semmilyen szerzői jogot, szellemi tulajdonjogra irányadó jogszabályt, továbbá a zenei mű létrehozásának és Pályázó, valamint Szervező általi felhasználásának jogi akadálya nincs. A Pályázó felelős továbbá azért is, hogy az általa készített versenyműre vonatkozóan harmadik személyek szerzői joga vagy személyiségi joga nem áll fenn, a versenyműben megjelenő termékek és szolgáltatások nevének és esetleges védjegyének szerepeltetéséhez minden szükséges engedéllyel rendelkezik, továbbá a versenyműben szereplő harmadik személyek a versenymű elkészítéséhez és közzétételéhez, valamint a Pályázaton történő részvételhez hozzájárultak, és hogy a megküldött zene eredeti, továbbá az hivatalos kiadásban nem jelent meg. Amennyiben a Pályázó a versenyműben zenét vagy egyéb szerzői- és szomszédos jogi védelem alá eső művet használ fel, melyre vonatkozóan a szükséges felhasználási jogosultságokkal nem rendelkezik és azt nem igazolja, tudomásul veszi, hogy a Szervező a versenyművét jogosult kizárni a pályázatból. A Pályázó által nevezett művel összefüggő igényekért a Szervező nem felel, azért kizárólag a Pályázó felelős.

 6. A zsűri által kiválasztott zenék felkerülnek a három kategóriában megjelenő Telekom Electronic Beats válogatásokra, amelyek nyilvánosan elérhetőek lesznek a legismertebb digitális zenei platformokon (Youtube, Spotify, Apple Music, Google Play, Beatport, Tracksource, Juno Download, Bandcamp, Soundcloud). A Magyar Telekom Nyrt. tulajdonát képező, Telekom csoportba tartozó felületeken: electronicbeats.hu, Telekom.hu, Telekom Spots felületeken behivatkozhatjuk. A Szervező a Pályázóval kötött egyedi szerződés alapján biztosíthat fellépési lehetőséget egyedi döntése alapján (erre azonban kötelezettsége és vállalása nincs).

 7. A Pályázó az elkészült mű beküldésével feljogosítja a Szervezőt, hogy a beérkezett alkotásokat és a kapcsolódó kiegészítő szerzői műveket, így különösen illusztrációk, műhöz tartozó vizuális elemek tekintetében időbeli és térbeli korlátozás nélkül, a Szervező és a Pályázó között létrejött írásbeli felhasználási szerződés alapján, felhasználási díj ellenében bemutathassa saját felületein. A felhasználás kiterjed a szerzői mű később megjelenő fizikai adathordozón történő közzétételére, többszörözésére és terjesztésére, valamint a mentorálás során átdolgozására (mastering) is.

 8. Zsűri a nyertes Pályázóra vonatkozó döntését nem köteles indokolni, a döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs.

 9. A pályázatból való kizárás oka lehet, ha:

  • a Pályázó nem felel meg a pályázati felhívásban szereplő feltételeknek vagy a pályázati feltételeket megsérti

  • a Pályázó korábban már kiadott, megjelent dalt nevez,

  • a pályázat határidőre nem érkezett meg,

  • a pályázat hiányos (az Pályázó nem adta meg a kötelező adatokat).

  A zsűri fenntartja magának a jogot, hogy egy alkalommal a Pályázónak hiánypótlási lehetőséget adjon.

 10. A Szervező a sikeres Pályázókat elektronikus levélben értesíti a Pályázók által megadott elérhetőségen, a nyertes Pályázók művésznevét tartalmazó listát pedig közzéteszi az electronicbeats.hu weboldalon.

 11. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy eredménytelen pályázat esetén nem oszt díjat vagy különdíjat. A Szervező a saját felületein a pályaművek illusztrációkkal együtt történő korlátlan közzétételi jogát fenntartja. A közzétételi jogot a Szervező a Pályázó részére fizetett ellenszolgáltatás alapján gyakorolja, mely jog magában foglal valamennyi szerző által is gyakorolható, átruházható vagyoni jogosultságot. A szerzői jogi kérdéseket a Szervező a nyertes Pályázóval felhasználási szerződés megkötése alapján rendezi. A nyertes Pályázók pályázatban történő részvételének feltétele a pályázathoz csatolt nyilatkozatok megadása és a Szervező részére történő, a 9. pontban részletezett felhasználási jog felhasználási szerződés útján történő biztosítása.

 12. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen pályázati kiírásban foglalt feltételeket vagy magát a pályázatot akár a pályázat időtartama alatt módosítsa, vagy megszüntesse. A pályázati kiírás módosításait, illetve a pályázat esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező a módosítást, illetve megszüntetést megelőzően írásban közli valamennyi Pályázóval, illetve közzéteszi az electronicbeats.hu weboldalon.

 13. A pályázaton történő részvétel önkéntes, jelentkezési díjtól mentes és vásárláshoz nem kötött. A Szervező jogosult bármely Pályázót a pályázatból kizárni, különösen, ha a pályázat kapcsán visszaélés vagy a pályázati kiírásban foglalt részvételi feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely Pályázó a pályázat lefolyását bármilyen módon manipulálja, illetve rosszhiszeműen jár el, továbbá előre nem látott körülmények felmerülése vagy vis major esetén.

 14. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy minden, a pályázatban feltöltött anyagot, egyéb pályázó által végzett tevékenységet, amely közerkölcsöt, mások vallási, felekezeti, etnikai hovatartozását, etikai szabályt, más személyek védett tulajdonságát, egyéb jogot, illetve jogszabályt sért, vagy a Magyar Telekom Nyrt. és leányvállalatai üzleti érdekeit, jó hírnevét vagy a jelen pályázati kiírást sérti, továbbá a Magyar Telekom Nyrt. megítélése szerint bármely módon sértő, azonnali hatállyal töröljön, illetve az ilyen anyagokat feltöltő Pályázót vagy a hozzászólást jegyző egyéb résztvevőt a pályázatból kizárjon. Az esetleges jogsértő hozzászólásokért és egyéb megnyilvánulásokért a felelősség kizárólag a jogsértő résztvevőt vagy Pályázót terheli.

 15. A beérkezett munkák elbírálásában a Telekom Electronic Beats stábja, valamint külső szakértők vesznek részt:

  • Club – Sobek, Technokool, Sikztah;

  • Pop – Дeva, Bálint (Carson Coma), Miller Dávid;

  • Xperi - Kolbenheyer Erik (Exiles), iamyank, Emcsi;

  • Videó - Besnyő Dániel (Inota), Vermes Orsolya, (Klipszemle alapító-főszervező).

 16. Zsűrizési szempontok: technikai megvalósítás, innovativitás, progresszivitás, egyediség, a választott műfaj általános kereteinek, újvonalas irányainak, műfaji trendeknek való megfelelés, pályázati feltételeknek való megfelelés, esetleges hiánypótlás megküldése. Zsűri a nyertes Pályázóra vonatkozó döntését nem köteles indokolni, a döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs.

 17. A Nyertesek kiválasztása, a Nyeremények és azok adózása

  1. A 15. pontban felsorolt személyek (szakmai zsűri) választják ki a Nyerteseket.

  2. Nyeremények:

   • Egy darab Apple Macbook Pro M3 16 inch

   • Nettó 80.000 Ft pénzdíjazás. A pénznyereményre az a személy jogosult, akinek felkerül a zenéje a válogatásokra

   • Fesztiválon történő fellépés lehetősége (Szervező egyedi döntése alapján):

    • Sziget Fesztivál

    • Club kategória - Kolorádó Fesztivál

    • Experi kategória - Inota Fesztivál

    • Videó kategória - Inota fesztivál kollaboráció

   • Egy darab a ChromaSound által felajánlott 200.000 Ft-os IK Multimedia vásárlási utalvány

   • WMMD különdíj - Egy évre szóló díjmentes terjesztés és egy órás tanácsadás az előadó digitális zenei jelenlétének optimalizálásáról. A fejalánlás a díjátadó után 3 hónapig érvényes.

   • HOTS különdíj - HOTS mentoring session: a produkció külföldi jelenlétével kapcsolatos teljeskörű tanácsadás

   • Artisjus különdíj - Részvételi lehetőség a 2024-es Artisjus Songwriting Campen.

   • Keret kikeltető - egyenesági továbbjutás a keret blog által választott előadónak.

  3. A Nyeremények adózása

   • Az „Apple Macbook Pro M3 16 inch” főnyeremény a hatályos Szja törvény szerint verseny, vetélkedőből származó díjnak minősül. A nyeremény értéke után a Magyar Telekom Nyrt. fizeti meg a szja-t, így a nyertesnek adófizetési kötelezettsége nem keletkezik.

   • A pénzdíjazásra jogosult Nyerteseknél a nyeremények bruttó értékéből UNIFLEX Kft. a hatályos Szja törvény alapján levonja és a NAV felé bevallja a 15% személyi jövedelemadó előleget és erről igazolást küld a Nyerteseknek.

   • A kulturális eseményre jogosító fellépési lehetőségek nem adókötelesek.

   • A 200.000 Ft-os IK Multimedia vásárlási utalványt közvetlenül az UNIFLEX Kft. biztosítja a Nyertesnek, így a nyeremény utáni adót az UNIFLEX Kft. vallja be és fizeti meg.

   • A WMMD, Artisjus és HOTS különdíj esetében az esetlegesen felmerülő adót az Uniflex Kft. viseli.